Designkurser

Lär dig design

Våra designkurser inom design, webbdesign, grafisk design och digital design är alla skrivna i syftet att på ett så pedagogiskt och lättförståeligt sätt som möjligt lära dig design. Är du helt färsk inom design och vill veta vad det innebär att kunna designa hemsidor, banners, tryckmaterial och övrigt digital material? Eller är du redan designer men vill lära dig mer om ett specifikt område eller en teknik inom design? Våra kurser är skrivna för båda ändamålen och kan därför med fördel läsas av de flesta.

Skillnaden på digital design, webbdesign, och grafisk design

Digital design är samlingsnamnet för all design som sker i digital form, även design som skapas för tryckmaterial. Så länge designen skapas digitalt är det digital design. Under digital design finns flera mer specifika områden inom design som webbdesign och grafisk design.

Webbdesign är, precis som det låter som, design för webbplatser och hemsidor. Under webbdesign finns i sin tur fler områden inom design som exempelvis UX, UI, modulbaserad design, etc.

Grafisk design är all slags design som är skapad i ett mer kreativt ändamål. Exempel på detta kan vara banners, annonsmaterial, logotyper, menyer och illustrationer.

Den stora skillnaden mellan webbdesign och grafisk design är att webbdesign tas fram med hjälp av pixlar och grafisk design arbetas fram i millimeter-baserade format.

Designprogram

I våra designkurser kommer du kunna läsa om olika designprogram som används när man arbetar med olika slags digital design. Photoshop, Sketch och Illustrator är de mest frekvent använda programmen när det kommer till digital design.

Wave icon

Få nyheter först

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först att veta vad som händer hos Kurseo.